જાણો તમારા બચત ખાતામાં કેટલા રૂપિયા જમા થાય તો ઇન્કમટેક્સની નોટિસ આવી શકે?

Saving account : હાલ કોઈ ઘર એવું નહીં હોય કે જેમનું બેંકમાં ખાતું ખોલાવેલું ન હોય. મોટાભાગના ઘરોમાં તો ઘરમાં જેટલા સભ્યો હોય તે દરેકના બેંક ખાતામાં સેવિંગ કે કરંટ એકાઉન્ટ હોય છે. પરંતુ દરેક ઘરમાં કોઈ એકનું એક વ્યક્તિનું તો બેંકમાં ખાતું હોય જ છે. અને વ્યક્તિ પોતે કમાતા અને બચત કરતા પૈસાને આ … Read more

Portable AC: This summer you will get AC-like cooling for only Rs 500, the light bill will also be reduced.

Portable AC: Currently the summer heat is very high, in many places it is not possible to use fan or AC especially in the kitchen… Today we are going to give you information about a device through which you will get cooling like AC and But at a very close price like Rs 500 only. … Read more

Samsung galaxy A54 galaxy A34: Know the price and features of these 2 new phones from samsung.

Samsung Galaxy A54 Galaxy A34: Samsung company is going to launch two new models of its flagship phones, let’s know about the features, price and all other details of these two models. samsung galaxy A54 galaxy A34: samsung ના આ 2 નવા ફોનની કિંમત અને ફીચર્સ જાણો, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતી માં , અહીં ક્લિક … Read more

Okaya EV: Buy an electric scooter and travel to Thailand at company expense: Great offer.

Buy an electric scooter and travel to Thailand at the company’s expense: Great offers: We all know that now is the era of competition, every company is offering something or the other to attract customers to sell their products. Electric scooter companies keep giving many such attractive offers for their customers, okaya EV, a well-known … Read more

SBI Whatsapp banking: sbi offers so many features in whatsapp at home, know information.

SBI Whatsapp banking: SBI Bank is the largest bank in India, SBI Bank keeps launching new services for its customers along with convenience. Recently, one such new banking facility has been announced by SBI. After the announcement of this facility by SBI Bank, now the customers of SBI Bank will not need to rush to … Read more