સતત 40 દિવસથી સોનાના ભાવમાં થયો ઘટાડો : જાણો કારણ

સતત 40 દિવસથી સોનાના ભાવમાં થયો ઘટાડો : વર્ષ 2024 ના 40 દિવસમાં દરરોજ 31 રૂપિયા સસ્તું થયું સોનુ. અત્યાર સુધીમાં સોનાના ભાવમાં 1237 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે, જો તેની એક દિવસ મુજબ ગણતરી કરવામાં આવે તો અંદાજે 31 રૂપિયા થાય છે. નિષ્ણાંતોના જણાવ્યા અનુસાર અગામી સમયમાં સોના ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ જોવા મળી શકે છે. … Read more

Check the big drop in the price of gold and silver, what is the price of 10 grams.

On the last business day of the year, gold prices are witnessing a decline in gold prices today. Gold prices are trading at a decline of 0.06 percent on the multi commodity exchange. Apart from this, silver prices are witnessing a decline of 0.12 percent. This time you can buy gold and silver at cheap … Read more

Manav kalyan yojana 2022-23 selected candidate name list declered

Gold price update: What happened to gold and silver this week, find out how much the price is left…Manage your Business, Shop Udhaar (Credit) Khata with Ledger Account (Khatabook)per kg.algebra. Khata Book (Ledger Account Book) – Replace your traditional Udhar bahi khata by new digital ledger cash book. It is 100% Free, Safe and Secure … Read more