શેર બજાર / આ શેર માં કરો રોકાણ આવશે ટૂંક સમયમાં ખૂબ મોટી તેજી.

શેર બજાર / એક સમયે 800 રૂપિયાની નજીક હતો આ મોટી કંપનીનો શેર, આજે કિંમત બે રૂપિયા, હવે ફરી આવશે આ શેર માં તેજી જાણી લો સંપૂર્ણ માહિતી. શેર બજારમાં રોકાણ કરતા લોકો જાણે છે કે ઘણા શહેરોએ મલ્ટીપ્લેકર વળતર આપ્યું છે જ્યારે અનેક ફેરોએ ભારે નુકસાન પણ કરાવ્યું છે. અહીં અમે જે શેર વિશે જણાવવા … Read more