પ્રાચીન લગ્નગીતો નું સુપર કલેક્શન.

 Super collection of ancient marriage songs   As soon as the wedding season comes, new wedding songs are launched by various singers, according to the current system and according to the current times, wedding songs with modern music and modern buds such as Bhai Garghai Gaye Bhai Garghai Gaye. Today’s generations also feel like jumping … Read more

અવસર લોકશાહીનો પ્રતિજ્ઞા પત્રક ડાઉનલોડ કરો

અવસર લોકશાહીનો પ્રતિજ્ઞા પત્રક ડાઉનલોડ કરો  વાચકમિત્રો ને જણાવવાનું હમણાં ગઈ 3 તારીખે એટલે કે બે જ દિવસ પહેલા ગુજરાતમાં આચાર સહિતા લાગુ પડી અને ચૂંટણી પંચ દ્વારા ગુજરાત ની વિધાનસભાની આવનાર ચૂંટણીની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.  ગુજરાત ની વિધાનસભા ની ચૂંટણી ની જાહેરાત થતા ચૂંટણી ની તારીખ અને ચૂંટણીના રિઝલ્ટની તારીખની જાહેરાત થઈ. … Read more

ગીર નેશનલ પાર્ક નો અદ્ભુત નજારો 360 ડીગ્રી વ્યુ નિહાળો તમારા મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા Full HD Video

ગીર નેશનલ પાર્ક નો અદ્ભુત નજારો 360 ડીગ્રી વ્યુ નિહાળો તમારા મોબાઈલમાં ઘરે બેઠા Full HD Video  ગીર નેશનલ પાર્ક નો અદભુત નજારો: ગીર નેશનલ પાર્કનો અદ્ભુત નજારો જોતા પેહલા આપણે થોડી ગીર નેશનલ પાર્ક વિષે વાતો જાણી લઈએ. ગીર નેશનલ પાર્ક વિષે બાળકોથી લઈને મોટા પાસેથી અત્યાર સુધી ઘણી બધી વાતો સાંભળી હશે. હવે તેના … Read more