ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીની નવી તક: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં નવી ભરતી જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2024 : સરકારી નોકરીની વધુ એક જોરદાર ઓફર આવી છે. જો તમે સરકારી નોકરીની રાહ જોઈને બેઠા હોવ તો આ તક તમારા માટે ખૂબ મોટી સાબિત થઈ શકે તેમ છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સ્ટેનોગ્રાફર અને ટ્રાન્સલેટર માટે મોટી જગ્યાઓ બહાર પડી છે. આ જગ્યા માટે ગ્રેજ્યુએટ ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. … Read more

RPF Recruiment 2024: રેલવે પોલીસ ફોર્સ ભરતી 2024 : 4660 નવી જગ્યા માટે ભરતી જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

RPF Recruiment 2024: રેલવે ભરતી બોર્ડ દ્વારા રેલવે સુરક્ષા દળ અને રેલવે સુરક્ષા વિશેષ દળમાં સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને કોન્સ્ટેબલના પદો માટે ભરતી ની જાહેરાત બહાર પાડી છે. રેલ્વેમાં પોલીસની નોકરી કરવા ઈચ્છતા તમે ઉમેદવારો સુધી આ માહિતી વધુને વધુ આગળ શેર કરો. રેલવે ભરતી માં રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી 15 એપ્રિલ 2024 થી 14 … Read more

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરતી જાહેર, ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ 2024, જાણો સંપૂર્ણ માહિતીજાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ભરતી 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગમાં પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ માટે અલગ-અલગ જગ્યા ઉપર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ભરતી ની અરજી કરવાની પ્રક્રિયા 16 એપ્રિલ 2024 થી ઓજસ ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ દ્વારા શરૂ થઈ ગઈ છે અને 30 એપ્રિલ 2024 સુધી લાયક … Read more

12 પાસ ઉપર કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 3712 નવી જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર. જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

SSC CHSF 3712 veccancy notification out: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનર દ્વારા 3712 ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવાની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર નોટિફિકેશન જારી કરવામાં આવ્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પર જઈ 7 મે 2024 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. જ્યારે અરજી ફોર્મ માં સુધારો 10 અને 11 … Read more

CBSE દ્વારા 12 પાસ પર એકાઉન્ટન્ટ સહિતની નવી ભરતી જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

CBSE ભરતી 2024 : સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન માં 12 પાસ માટે એકાઉન્ટન્ટ ની નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. આ ભરતી મેં સુચના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન ની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી છે. નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા અનુસાર જુનિયર એકાઉન્ટન્ટની કુલ 118 જગ્યાઓ માટે ભરતીનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલું છે. રસ … Read more

gyansahayak Recruiment 2024: જ્ઞાન સહાયક ભરતી.

gyansahayak Recruiment 2024: જ્ઞાન સહાયક ભરતી: ssgujarat.org. નમસ્તે મિત્રો, સર્વે શિક્ષા અભિયાન દ્વારા રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ ભરવા માટે જ્ઞાન સહાયકની નવી ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલી છે. આ ભરતી 11 માસના કરાર આધારિત છે. હિન્દી માધ્યમની શાળાઓમાં નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. ઓનલાઇન અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ … Read more

Pm shree kendriya vidhyalaya bsf dantiwada Recruiment 2024: કેન્દ્રીય વિદ્યાલય દાંતીવાડા ભરતી જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

Pm shree kendriya vidhyalaya bsf dantiwada Recruiment 2024: કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સીમા સુરક્ષાબળ દાંતીવાડા દ્વારા વર્ષ 2024- 25 માટે શિક્ષકોને ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલી છે. ઉમેદવારોની પસંદગી કોઇપણ પરીક્ષા વગર ઇન્ટરવ્યૂના માધ્યમથી કરવામાં આવશે. ઇન્ટરવ્યૂ 02 માર્ચ 2024 ના રોજ સવારે 8:30 કલાકે યોજનાર છે. લાયકાત ધરાવતા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ ઇન્ટરવ્યૂના દિવસે અરજી ફોર્મ અને જરૂરી … Read more

MDM Recruiment 2024: ગુજરાત મધ્યાહન ભોજન વિભાગમાં સુપરવાઇઝર ભરતી જાહેર, જાણો અરજી કરવાની પ્રોસેસ.

MDM Recruiment 2024: ગુજરાત મધ્યાન ભોજન વિભાગ દ્વારા જુદા જુદા પદો માટે સુપરવાઇઝરની પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલી છે. આ ભરતીમાં સુપરવાઇઝર ની કુલ 4 જગ્યાઓ ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલી છે. પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓફલાઈન માધ્યમથી અરજી કરવાની રહેશે. મધ્યાન ભોજન સુપરવાઇઝર ભરતીની વધુ માહિતી જેમકે પગાર ધોરણ શૈક્ષણિક લાયકાત વયમર્યાદા … Read more

ગુજરાત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

ગુજરાત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 : ગુજરાત મ્યુનિસિપલિટી બાલાસિનોર દ્વારા ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, સત્તાવાર વેબસાઈટના માધ્યમથી ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને જાહેરાતમાં જણાવ્યા અનુસાર કોઈપણ પ્રકારની પરીક્ષા વગર સીધી ભરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ નીચે આપેલ સરનામા ખાતે નીચે દર્શાવેલ તારીખે રૂબરૂ ઇન્ટરવ્યૂમાં હાજર રહેવાનું રહેશે. વધુ માહિતી … Read more

SBI સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર પોસ્ટ માટે ભરતી 2024

SBI સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર પોસ્ટ માટે ભરતી 2024: state bank of india દ્વારા સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ની ડાયરેક્ટ લિંક અહીં મૂકવામાં આવેલી છે. ઉમેદવારો 04 માર્ચ 2024 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. … Read more