બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પરની 765 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, ઓનલાઇન અરજી શરૂ

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આંગણવાડીમાં 765 જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી જાહેર: મહિલા અને બાળ વિકાસ સંસ્થા દ્વારા ગુજરાત ભર માં કુલ 10,000 થી વધુ આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર બહેનો માટે નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર માટે કુલ 765 ખાલી જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી જાહેર કરવામાં આવેલી છે. બનાસકાંઠા … Read more

સુરત જિલ્લામાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પરની 331 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, ઓનલાઇન અરજી શરૂ

સુરત જિલ્લામાં આંગણવાડીમાં 331 જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી જાહેર: મહિલા અને બાળ વિકાસ સંસ્થા દ્વારા ગુજરાત ભરમાં કુલ 10,000 થી વધુ આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર બહેનો માટે નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેમાં સુરત જિલ્લામાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર માટે કુલ 331 ખાલી જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી જાહેર કરવામાં આવેલી છે. સુરત જિલ્લામાં … Read more

આંગણવાડીમાં 10000 કરતાં વધુ કાર્યકરો અને હેલ્પર માટે ભરતી જાહેર

આંગણવાડીમાં 10000 કરતાં વધુ કાર્યકરો અને હેલ્પર માટે ભરતી જાહેર: તાજેતરમાં આંગણવાડી કેન્દ્ર ખાતે ખાલી પડેલી ગુજરાત ભરની જગ્યાઓ ભરવા માટે 10000 કરતાં વધુ કાર્યકરો અને આંગણવાડી હેલ્પરની નવી ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે 10 પાસ ઉમેદવારો અને 12 પાસ ઉમેદવારો આ ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે ગુજરાત સરકાર … Read more

જુનાગઢ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નવી ભરતી જાહેર

જુનાગઢ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નવી ભરતી જાહેર: નેશનલ હેલ્થ મિશન, જિલ્લા પંચાયત, આરોગ્ય શાખા , જુનાગઢ દ્વારા 11 માસના કરાર આધારિત ખાલી પડી રહેલ જગ્યાઓ તેમજ ભવિષ્યમાં ખાલી થનારી જગ્યાઓ માટે પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવા નવી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલી છે. ઇચ્છુક ઉમેદવારોએ 6 નવેમ્બર 2023 થી 16 નવેમ્બર 2023 11:59 PM સુધી આરોગ્ય સથી … Read more

SSB GD Constable ભરતી 2023: સશસ્ત્ર સીમા બલ દ્વારા નવી ભરતી જાહેર, 10 પાસ ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

SSB ભરતી 2023: સશસ્ત્ર સીમા બળ દ્વારા નવી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં કરવામાં આવી છે, લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. ઓનલાઇન અરજી ની પ્રક્રિયા 21 ઓક્ટોબર 2023 થી શરૂ થઈ ગઈ છે, જ્યારે ઓનલાઇન અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 20 નવેમ્બર 2023 છે. આ ભરતી લગત સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ આર્ટિકલ દ્વારા મળી રહેશે … Read more

ખેડા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નવી ભરતી જાહેર, જાણો વિગતવાર માહિતી.

ખેડા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા નવી ભરતી જાહેર: ખેડા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતીનું સત્તાવાર નોટિફિકેશન 8 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવેલ હતું. હાલ આ અરજીના ફોર્મ ભરવાના શરૂ થઈ ગયેલ છે, અને અરજી ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 20 ઓક્ટોબર 2023 છે. રસ ધરાવતા … Read more

BMC Requirements: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવી ભરતી જાહેર: જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

BMC Requirements: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવેલી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો નિયત સમય મર્યાદામાં પોતાની અરજી ઓનલાઇન નોંધાવી શકે છે. ઓનલાઇન અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 21 ઓક્ટોબર 2023 છે ઉમેદવારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ની Direct link અહીં મૂકવામાં આવેલી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી સંસ્થાનું … Read more

Railway requirements 2023: ભારતીય રેલવેમાં એપ્રેન્ટીસ ની મોટી ભરતી જાહેર, કુલ જગ્યા 3115.

ભારતીય રેલવેમાં એપ્રેન્ટીસ ની મોટી ભરતી જાહેર : જો તમે રેલવે ભરતી ની રાહ જોઈ રહ્યા હોત તો આ ન્યૂઝ તમારા માટે બેસ્ટ છે ભારતીય રેલવે દ્વારા ની ભરતી માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને કુલ 3115 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે આ ભરતીમાં રસ ધરાવતા લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઇન … Read more

Gujarat metro requirements 2023: ગુજરાત મેટ્રોમાં ફરી આવી ભરતી, 82 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, વાંચો વિગતવાર માહિતી.

Gujarat metro requirements 2023: ગુજરાત મેટ્રોમાં નોકરી કરવા ઈચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે ફરી એક સુવર્ણ તક આવી છે. ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા ફરી 82 જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. જેનું સત્તાવાર નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની સંયુક્ત માલિકીની 50:50 વ્હીકલને અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ ફેસ1, … Read more

GPSC STO, TDO, MAMLATDAR, Requirements 2023

New Recruitment Announcement by GPSC GPSC New Recruitment Notification: Gujarat Public Service Commission has published advertisement for the post of State Tax Officer, Mamlatdar, Taluka Development Officer and other posts Eligible candidates have to apply online from the official website Last date for online application is 8th September 2023 This new recruitment released by GPSC … Read more