SBI સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર પોસ્ટ માટે ભરતી 2024

SBI સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર પોસ્ટ માટે ભરતી 2024: state bank of india દ્વારા સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ની ડાયરેક્ટ લિંક અહીં મૂકવામાં આવેલી છે. ઉમેદવારો 04 માર્ચ 2024 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. … Read more

SBI ક્લાર્ક મેગા ભરતી 2022 જાહેર – સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા 5008 કલાર્કની જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત

 SBI ક્લાર્ક મેગા ભરતી 2022: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જુનિયર એસોસીએટ (કસ્ટમર સપોર્ટ અને સેલ્સ) ની 5008 જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.ગુજરાતમાં 353 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર તારીખ 07 સપ્ટેમ્બર 2022 થી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.  સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) દ્વારા કલાર્કની 5008 જગ્યાઓ ની ભરતી માટે … Read more