WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

Order Pvc Aadhaar card like ATM online at home..

Order Pvc Aadhaar card like ATM online at home..

Nowadays, people do not need to go to an office or shop for any work, most of the work can be done online at home, due to which the waste of time and money of people has stopped and the ease has increased a lot, now money is transferred online. Any small to big item can be ordered online at home which has increased our ease and time utilization in many ways, here is information about one such online process and it is very useful for everyone who is online at home. Process of ordering pvc aadhar card like sat atm.

Order Pvc Aadhaar card like ATM online at home.

As we all know Aadhaar card is a valid document of every people which is required frequently everywhere and also at that time when Aadhaar card started to be issued, the card came in ordinary paper which is lamination to keep people safe for a long time. doing

Atm like pvc Aadhaar card

At present, a new Aadhaar card has been created by the government in PVC type, which comes like an ATM, which does not require lamination and remains safe for a long time, so such a very necessary document comes in a PVC type like a government ATM in a nominal amount, so every city in the country can use it. This must be ordered.

How to order Pvc Aadhaar card like ATM online ?

Let us tell the readers here that through the official website of Sarkarshree, we can order smart Aadhaar card by using our smart phones at home, whose official website is given below. 

By touching this official website and filling the required details which are given in the old Aadhaar card and pressing the submit button, you will be able to order PVC Aadhaar card like atm online at home.

Click here to download app to recover deleted photos from phone

 Learn how to order pvc aadhar card online step by step

Read below to get Pvc Aadhar Card and other related features

How to Get New PVC Aadhaar Card Get Complete Details

UIDAI (Unique Identification Authority of India) has recently introduced PVC based Aadhaar Card. This card is easy to carry and durable. It will contain a digitally signed secure QR code with photographs and demographic details equipped with several security features. UIDAI says that even if your mobile number is not registered with Aadhaar card, you can order this card…

Will it be mandatory to use the same Aadhaar card now? No it isn’t. UIDAI has clarified that various types of cards will be issued from time to time for the convenience of common people. Like e-support, support letter m-support and support PVC card. You can use any of these types of cards as per your convenience and availability. It is wrong to say that the old Aadhaar is no longer valid. All cards are identical and can be used as government documents for identification.

How to get Aadhaar PVC card?

It can be ordered from UIDAI’s website uidai.gov.in or resident.uidai.gov.in. It will require Aadhaar number, Virtual ID or Enrollment ID. But for that he has to pay 50 rupees. Aadhaar card will be delivered to registered address by speed post

Know in 10 points How to order Aadhaar PVC card?

1. First visit https://uidai.gov.in or https://resident.uidai.gov.in.

2. Click on ‘Order Aadhaar Card’ service.

3. Enter your 10-digit Aadhar Number (UID) or 16-digit Virtual Identification Number (VID) or 28-digit Enrollment ID.

4. Note the security code.

5. Select Registered Number option to get OTP. If mobile number is not registered, fill alternate number if available.

6. Click on ‘Send OTP’.

7. After approval tick on ‘Terms and Conditions’. (Note: Click on the hyperlink and view the details)

8. After completing the ‘OTP’ verification process, click on Submit.

9. After clicking on ‘Make Payment’ you will reach the payment gateway, where you will get the option of Credit/Debit Card, Net Banking and UPI.

10. Receipt of successful payment will be received, it will have digital signature. You will get service request number on SMS. You can use this number to track the process till the card is delivered…

Important link

ઓનલાઈન pvc આધારકાર્ડ માટેની ઑફિશ્યલ વેબસાઈટ

https://myaadhaar.uidai.gov.in/

Link pancard with adhar card click

So, here the very important information like how to order pvc aadhar card online is given here to all the readers friends, please keep visiting our website www.edutarst.xyz regularly for latest updates, thank you.

ગુજરાતી માહિતી વાંચો

એટીએમ જેવુ PVC પ્લાસ્ટિકનું આધાર કાર્ડ મેળવો ઓનલાઇન

નમસ્કાર મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આધાર કાર્ડની દિવસેને દિવસે જરૂરિયાતમ દરેક જગ્યાએ પડવા માંડી છે અને દરેક લોકો માટે ખૂબ જ જરૂરી છે આધાર કાર્ડ તૂટી ના જાય ખોવાઈ ના જાય અને બગડી ન જાય તે માટે સરકાર શ્રી દ્વારા પીવીસી નું એટીએમ જેવું સ્માર્ટ કાર્ડ બહાર પાડવામાં આવેલું છે તો અહીં આર્ટીકલ ના માધ્યમથી અમે તમને જણાવશો કે પીવીસી આધારકાર્ડને ઓનલાઈન કેવી રીતે મંગાવવું જેથી આ આર્ટીકલ ખૂબ જ ઉપયોગી હોય અંત સુધી અવશ્ય વાંચો અને માહિતી સારી લાગે તો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં

પીવીસી આધાર કાર્ડ ઓનલાઇન કેવી રીતે મંગાવવું

પીવીસી આધાર કાર્ડ પ્લાસ્ટિકનો કાર્ડ હોય છે જે મેળવવું ઓનલાઇન સરળ છે તમારે ઓનલાઇન 50 રૂપિયાની ફી ચૂકવવી પડશે અને આધારકાર્ડને તમે ઓનલાઈન ઓર્ડર કરી શકો છો જેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે

સૌપ્રથમ તમારે ઓફિસિયલ વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી પડશે

ત્યારબાદ તમારે તમારો આધાર કાર્ડ નંબર રજીસ્ટર કરવાનો રહેશે

હવે તમારે સિક્યુરિટી કોડ દાખલ કરવો પડશે અને મારી મોબાઈલ નંબર ઇસ નોટ રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરવું પડશે

તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો અને સેન્ટ ઓટીપી વિકલ્પ ઉપર ક્લિક કરો

હવે તમારે રૂપિયા 50ની નજીવી ચૂકવવી પડશે

તમારા રજીસ્ટર સરનામા ઉપર તમારા pvc આધારકાર્ડને બે અઠવાડિયામાં મોકલવામાં આવશે

આધારકાર્ડને ઓનલાઈન ઓર્ડર કરવા માટે નીચેના સ્ટેપ અનુસરવા

સ્ટેપ 1 :– સૌપ્રથમ આધાર કાર્ડ ની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ઉપર જાઓ

https://myaadhaar.uidai.gov.in/

સ્ટેપ 2 :  ત્યારબાદ તમારી મનપસંદ ભાષા પસંદ કરો અહીં ગુજરાતી ભાષા પસંદ કરીશું

સ્ટેપ 3 : ત્યારબાદ ફોટોમાં જે દર્શાવ્યું છે તે પ્રમાણે “ઓર્ડર આધાર pvc કાર્ડ” ઉપર ક્લિક કરો

 તમે અગાઉ પીવીસી આધાર કાર્ડ ની અરજી કરેલી હોય તો તમે ચેક આધાર પીવીસી કાર્ડ સ્ટેટસ પણ જોઈ શકો છો

સ્ટેપ 5 : હવે તમે લોગીન ઉપર ક્લિક કરીને તમારી ડિટેલ ભરો

સ્ટેપ 6 : તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો જેથી તમારા મોબાઇલની અંદર એક ઓટીપી આવી શકે અને જો તમારો મોબાઈલ નંબર લિંક અપ થયેલો ના હોય તો “નોટ મારી મોબાઇલ નંબર” ઉપર ક્લિક કરવું

સ્ટેપ 7 : ત્યારબાદ પ્રથમ ખાનાની અંદર તમારો આધાર કાર્ડ નંબર એન્ટર કરો અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો જે એબીસીડી અને નંબરમાં આપેલો હોય છે તેને એન્ટર કરો

સ્ટેપ 8 :   તમારા રજિસ્ટ્રેશન આધારકાર્ડ ના મોબાઈલ નંબર પર ઓટીપી આવશે એ ઓટીપી દાખલ કરીને લોગીન કરો

હવે તમેં પીવીસી આધાર કાર્ડ મંગાવવા માટે તૈયાર છો

તમારે રૂપિયા 50ની નજીવી ફી ભરવી પડશે

તમારા રજીસ્ટર સરનામા ઉપર તમારા pvc આધારકાર્ડને બે અઠવાડિયામાં મોકલવામાં આવશે

પીવીસી આધાર કાર્ડ ઓનલાઇન ઓર્ડર કરવા અહીં ક્લિક કરો

ઓર્ડર કરેલ પીવીસી આધાર કાર્ડ નું સ્ટેટસ ચેક કરવા અહીં ક્લિક કરો

માહિતી સારી લાગે તો તમારા દરેક મિત્રો અને તમારી પાસે મોબાઇલમાં રહેલ દરેક ગ્રુપમાં આ માહિતીને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં

Leave a Comment