WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પેપર, સોલ્યુશન, ઓએમઆર સીટ,પ્રોવિજનલ આન્સર કી

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પેપર, સોલ્યુશન, ઓએમઆર સીટ, પ્રોવિજનલ આન્સર કી

આજ રોજ તારીખ 24 એપ્રિલ 2020 ના રોજ લેવાયેલ બિન સચિવાલય ક્લાર્ક નું પ્રશ્ન પેપર તેમજ તે પેપરના સોલ્યુશન ની પીડીએફ અને સાથે સાથે બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પેપર ની ઓએમઆર સીટ પણ અપલોડ કરવાનું ચાલુ થઈ ગયેલ છે 

આજરોજ બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરીક્ષા માં અંદાજે દસ લાખ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો છે

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પેપર, સોલ્યુશન, ઓએમઆર સીટ,પ્રોવિજનલ આન્સર કી

બે વખત રદ થયેલી પરીક્ષા આજે સફળતા પૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવેલી હતી 

આજે જે લોકોએ આજે બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરીક્ષા આપેલી છે એના માટે પેપર નું સોલ્યુશન અવેલેબલ છે

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પેપર, સોલ્યુશન, ઓએમઆર સીટ,પ્રોવિજનલ આન્સર કી

તેમજ બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પેપર ની omr sheet પણ ડાઉનલોડ કરી શકશે

Today on 24th April, 2020 exam of બિન સચિવાલય ક્લાર્ક held the question paper of binsachivalay clerk, as well as the PDF of the solution of binsachivalay clerk question paper, as well as the OMR seat of the binsachivalay clerk paper, has started uploading.

Today, approximately one million students have participated in the binsachivalay Clerk Exam

The twice-canceled exam was successfully completed today

Binsachivalay Paper solution is available.

OMR sheet of binsachivalay clerk candidates is also available.

બિનસચીવાલય ક્લાર્ક પેપર  pdf તા. 24-4-2022

Solution pdf જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

OMR SHEET ડાઉનલોડ કરવા અહિ કલીક કરો

પ્રોવિજનલ આન્સર કી pdf

Leave a Comment