જીઓ લાવી રહ્યું છે સૌથી સસ્તું લેપટોપ

Jio New Recharge Plan: Reliance Jio is attracting a lot of attention after the launch of 5G service, the main reason why most of the people have a Jio SIM card now is because of Reliance Jio’s frequent offers of good and cheap recharge plans for its customers. emitting. Often cheap and good recharge plans are announced by the company but many people don’t know about this new recharge plan, they auto renew their routine and old recharge plan every time, due to which the new recharge plan announced by the company They cannot take advantage.

Today we have brought complete information about one such cheap and new recharge plan of jio for customers using Reliance Jio SIM card, so let’s know through this article how many benefits you will get in this recharge plan.


 • Now the best and durable network of jio is available everywhere, due to which most of the people are using Jio SIM card. Here is the new recharge plan announced by Jio which is creating a lot of buzz in the market, Jio has announced a new recharge plan of 119, the detailed information of this recharge plan is as follows.

 • Jio Recharge Rs 119 Benefits
 • Jio Voice Calls Unlimited
 • Local Calls Unlimited
 • STD Calls Unlimited
 • Calls to Other Operators
 • Data –
 • Data 4G Speed ​​21 GB
 • Daily 4G 1.5 GB/DAY
 • SMS 300
 • Roaming –
 • Plan Validity 14 Days

How to activate this recharge plan of jio

 • To activate this new recharge plan of jio you can get this recharge plan through jio app or from nearby jio store
 • How to recharge through jio app First open myjio app
 • login with your jio number and otp
 • click on recharge in it
 • top menu Click on the value option in the tab,
 • it will show the details of all the plans announced by Jio.
 • Select the plan with 119 here
 • to see the recharge plan and detail history, click on view details

Through which other app can recharge

You can activate this recharge plan of jio through the following other posts:

phone pay
paytm
google pay
my jio
amazon
Tata neu app

અગત્યની લિંક

જીઓ લાવી રહ્યું છે સૌથી સસ્તું લેપટોપજાણો માહિતી
Jio રિચાર્જ પ્લાન ડિટેઇલઅહીં ક્લિક કરો
ગુજરાતી માહિતી વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો
💥 નિયમિત અમારી અપડેટ તમારા whatsapp ગ્રુપમાં મેળવવા માટેઅહીં ક્લિક કરો

Jio 119 Recharge Plan New Rs 119 recharge plan announced by Jio is valid for how many days?

14 days

Leave a Comment