રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2023, અહીંથી માહિતી તપાસો.

રાજકોટ નાગીર સહકારી બેંક ભરતી 2023 રાજકોટ નાગીર સહકારી બેંક ગુજરાત પટાવલ જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેનિંગ RSNB જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ભરતી 2023 ની જગ્યાઓ માટે બિનઅનુભવી અને અનુભવી સ્નાતક ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરી રહી છે, ઉમેદવારો 2023 માર્ચ સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. jobs.rnsbindia.com

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતી 2023.

બેંકનું નામ રાજકોટ સિટીઝન્સ કોઓપરેટિવ બેંક
પોસ્ટનું નામ પટાવાલા, જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની
ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા
છેલ્લી તારીખ 7 માર્ચ 2023
વેબસાઇટ jobs.rnsbindia.com

રાજકોટ સિટીઝન્સ કોઓપરેટિવ બેંક ભરતી 2023 : ખાલી જગ્યા.

  • રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંકની આ ભરતીમાં વાંકાનેર અમદાવાદ બરોડા માટેની ખાલી જગ્યા ઉમેદવારો અહીં આપેલ લિંક દ્વારા અરજી કરી શકે છે

પસંદગી પ્રક્રિયા.

RNSBL ભરતી 2023 માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા : નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે.

  • લેખિત પરીક્ષા.
  • અંગત મુલાકાત.
  • દસ્તાવેજોની ચકાસણી.

રાજકોટ સિટીઝન્સ કો-ઓપરેટિવ બેંક ભરતી 2023: કેવી રીતે અરજી કરવી.

લાયક ઉમેદવારો 7 માર્ચ, 2023 સુધી નીચે જણાવેલ પગલાંને અનુસરીને અરજી કરી શકે છે.

  • હવે નોંધણી કરો પર ક્લિક કરો અને તમારું નામ, જન્મ તારીખ, ઇમેઇલ સરનામું અને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો.
  • નોંધણી કરો અને તમારા એકાઉન્ટમાં લૉગિન કરો.
  • હવે તમારું ફોર્મ ભરો.
  • હવે અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ લો.
સત્તાવાર નોટિફિકેશન અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
ભરતીની માહિતી ગુજરાતીમાં વાંચવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
હાલ ચાલતી અન્ય ભરતી ની માહિતી માટેઅહીં ક્લિક કરો

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક ભરતીમાં ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે ?.

7 માર્ચ 2023.

Leave a Comment

error: Content is protected !!