આજના ન્યૂઝ

This news is taken from various popular news papers of Gujarat like Nav Gujarat Samay Akela Sandesh Divyabhaskar according to this image you will get very useful educational news and current news of Gujarat this news is very helpful for current news of Gujarat and also new daily news of Gujarat. We have put the link for our talks easily to read today’s top news we upload daily educational news Gujarat update sports news India news technology news cricket etc..

Gujarat news papers are published in gujarati language keeping in mind that many people of gujarat spend two to three hours every day reading gujarati news papers together we have tried here by collecting links of various gujarati

news papers which are available in pdf or application form Bhaskar Divya Bhaskar News paper Divyabhaskar Gujarat News Gujarat News E Paper Sandesh Sandesh E Paper Bombay News Ahmedabad Probability Nobat Jamnagar Jai Hind Gujarat Mitra Gujarat Collected various Gujarati news papers like Economic Times Navgujarat Time Akila Aajkal Gujarat Today Sardar Gurjari Kutch Mitra Khoru Dekhi

Bhanwad.com Saanj Samachar Abhinay Chitralekha Gujarat Adar Bhai Kutch Uday etc. Links of various newspapers are given below. Every reader friends can read daily Gujarati news papers in Gujarati language through the link given below.Rupee visit every morning and also share this information to your known other news dear friends.

ગુજરાતમાં ચીની નાગરિકે કરી સૌથી મોટી છેતરપિંડી: આંગળીના ટેરવે 9 દિવસમાં લોકોનાં 1400 કરોડ ખંખેર્યા

આગામી 5 દિવસ ની વરસાદ ની આગાહી

Today News Paper Online આજના તમામ ન્યુઝ પેપર વાંચો ઓનલાઇન

1.Divya Bhaskare-Paper

2.Divya Bhaskar

3.Sandesh

4.Sandesh e-Paper

5.Bombay Samachar

6.Sambhaav

7.Nobat

SAFARI

GUJRAT DARPAN

ABHIYAN

NAVNESADHNAET SAMARPAN

KRUSHI VIGYAN

CHITRALEKHA

RAVI PURTI

દિવ્યભાસ્કર સમાચાર વેબસાઇટઅહિં ક્લીક કરો
દિવ્યભાસ્કર ઈ ન્યુઝ પેપરઅહિં ક્લીક કરો
સંદેશ સમાચાર વેબસાઇટઅહિં ક્લીક કરો
સંદેશ ઈ ન્યુઝ પેપરઅહિં ક્લીક કરો
ગુજરાત સમાચાર વેબસાઇટઅહિં ક્લીક કરો
ગુજરાત સમાચાર ઈ ન્યુઝ પેપરઅહિં ક્લીક કરો
Bombay samacharઅહિં ક્લીક કરો
સમભાવઅહિં ક્લીક કરો
જય હિન્દઅહિં ક્લીક કરો
ફૂલછાબઅહિં ક્લીક કરો

Leave a Comment