અગ્નિવીર ભરતી 2024 : ઇન્ડિયન આર્મી દ્વારા અગ્નિવરની 25000 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

અગ્નિવીર ભરતી 2024 : ઈન્ડિયન આર્મી દ્વારા અગ્નિ વીરની 25000 નવી જગ્યાઓ માટે ભરતીની બહાર જાહેરાતો પણ છે. આ ભરતીમાં રસ ભાગ લેવા માટે આર્મીની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://joinindianarmy.nic.in થી અરજી કરવાની રીત. અરજી 13 ફેબ્રુઆરી 2024 થી શરૂ થશે જ્યારે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 21 માર્ચ 2024 છે. આર્મી અગ્નિ વીર ભરતી 2024 ની માહિતી અપડેટ માટે મારુ ગુજરાત … Read more